گل اسپیره (بسته های ۱۰عددی)

37,000 تومان40,000 تومان

گل اسپیره
اندازه نیم تا یکسانت
تخت و بدون برجستگی
در بسته های ۱۰ عددی بصورت ترکیبی (از هر رنگ یک عدد)