گل اسپیره وارداتی تک رنگ (بسته های ۵عددی)

30,000 تومان

گل اسپیره در ۸ رنگ متنوع
اندازه نیم تا یکسانت
تخت و بدون برجستگی