سبزه ریزه(بسته ای)

12,000 تومان45,000 تومان

سبز چمنی
سبزکله غازی
بنفش یاقوتی
بنفش بادمجانی
زرد
نارنجی
سرخابی
قرمز
طبیعی یا کرم