شقایق قرمز(بسته ۵ عددی)

25,000 تومان

بسته ۵ عددی در اندازه های مختلف، ممکن است سایز گلهابزرگ و یا کوچک باشد،اندازه‌ی ساقه ها ممکن است کوتاه یا بلند باشد.

ناموجود