فریم گردنی کفه‌دار برنجی

10,000 تومان

فریم گردنی برنجی با کیفیت ممتاز
در شش مدل
قلبی، گرد، بیضی، اشک، اناری، بته‌جغه