فریم ظریف(دایره‌)

8,000 تومان12,000 تومان

فریم ظریف برنجی و استیل
شکل دایره‌ای
در سه سایز مختلف تقریبی

اندازه‌ها تقریبی است درصورت مدنظر داشتن اندازه خاص لطفا در یادداشت خرید تایپ بفرمایید.