فریم ظریف(دایره‌)

6,000 تومان8,800 تومان

فریم ظریف برنجی و استیل
شکل دایره‌ای
در سه سایز مختلف تقریبی

اندازه‌ها تقریبی است درصورت مدنظر داشتن اندازه خاص لطفا در یادداشت خرید تایپ بفرمایید.