گل هورتانسیا وارداتی تک رنگ (بسته های ۵عددی)

30,000 تومان35,000 تومان

گل هورتانسیا وارداتی تک رنگ ۵ عددی
اندازه ۲ونیم تا چهار سانت
تخت و بدون برجستگی