ژیپسوفیلا پرس شده(بسته ۵ عددی)

4,000 تومان

در بسته های ۵ عددی
برای کارهایی با عمق کم

موجود در انبار