فریم انار برنجی نیمه براق

25,000 تومان

فریم انار برنجی نیمه براق

در دو نوع تاج دار و تو خالی

جنس فریم برنج اصل

انار تو خالی:

اندازه کلی ۴ سانتی متر

قطر دایره داخلی ۲ونیم سانتی متر

حدودا عمق ۵ میلی متر

 

انار تاج دار:

اندازه کلی با تاج ۴ سانتی متر

قطر دایره‌ش ۳و نیم سانت

و عمق دایره ۵ میلیمتر