صدف پرطاووسی ۱۵۰ گرمی

35,000 تومان

اندازه از ۳ میلی متر تا ۲.۵ سانتی متر

مناسب دیزاین هنر رزین،شمعسازی و…

موجود