دسته گل بزرگ ژیپسوفیلا

450,000 تومان559,000 تومان

دسته گل بزرگ ژیپسوفیلای رنگارنگ و سفید

گلدان جز محصول محسوب نمیشود.