ترنسفر(ورق طلقی) رزین

30,000 تومان35,000 تومان

ترنسفر(ورق طلقی)  مخصوص رزین

ابعاد هر ورق A4 میباشد

طرز استفاده:هرقسمتی از ورق که خواستید استفاده کنید با قیچی برش میزنید و داخل رزین قرار میدهید