ترنسفر(ورق شفاف) رزین

35,000 تومان

ترنسفر(ورق شفاف) و ان یکاد و چهار قل مخصوص رزین

ابعاد هر ورق 19 در 15 سانتی متر