فریم سه بعدی نیمه براق طرح برگ پاییزی

13,500 تومان25,000 تومان

طرح :برگ پاییزی
مدل:نیمه براق

اندازه:
گردنی بزرگ قطر دایره ۳ونیم سانت عمق ۵ میل

گردنی کوچک قطر دایره ۲ ونیم سانت عمق ۵ میل