انار خشک

25,000 تومان300,000 تومان

از سه تا شش سانت

اندازه ها تقریبی و بصورت رندوم است

توجه :در صورت مد نظر داشتن اندازه خاص در توضیحات مشتری اضافه شود