گلبرگ ساناز قرمز گوجه ایی(۵۰گرمی)

49,000 تومان

گلبرگ ساناز قرمز گوجه ای
وزن:۵۰ گرم
حجم بسته ی ۵۰ گرمی در تصویر مشخص هست هر بسته ۲۵ گرم که جمعا ۵۰ گرم میشود.

ناموجود