ژیپسوفیلا پرس‌شده شاخه‌ای

15,000 تومان16,000 تومان

ژیپسوفیلای پرس شده بسیار نازک