پک شمعسازی درجه ۲

115,000 تومان

اکثر گلهای داخل این پک درجه ۲ و دارای شکستگی میباشد و تعداد محدودی درجه ۱ است،این پک بسیا مناسب هنر شمعسازی بوده و برای هنر رزین توصیه نمیشود.