رنگ رزین اپوکسی جوهری(ترنسپرنت) حجم ۱۸ میلی لیتر

20,000 تومان

حجم خالص هر رنگ 18 میلی لیتر

تهیه شده بر پایه اپوکسی
بدون تغییر در خواص فیزیکی و شیمیایی رزین
شفافیت بالا
انحلال و پخش شدگی سریع رنگ در رزین اپوکسی
میانگین درصد استفاده 3%