رنگ خمیری رزین اپوکسی۱۰میلی لیتر

25,000 تومان

حاوی 10 میلی لیتر رنگ خمیری

عدم تغییر رنگ بر اثر تابش خورشید و ماوراءبنفش

پخش سریع و یکنواخت در رزین اپوکسی

میزان مصرف 5%