اسلایس چوب

10,000 تومان

اسلایس درخت توت

قطر:10 الی 13 سانتی متر

ضخامت:حدودا 2 سانتی متر

توجه:بدلیل طبیعی بودن ممکن است اسلایس ها دارای ترک،سوراخ باشد و یا اینکه پوسته جدا شده باشدکه این موارد کاملا طبیعی ونشانه نقص محصول نیست.

ناموجود