اسلایس لیمو سنگی (۵ عددی)

20,000 تومان

بسته ی 5تایی

اسلایسها ممکن است کوچک یا بزرگ باشند،

خم شدگی جزئی نقص محصول محسوب نمی شود.

دسته: