پک ویژه ولنتاین

115,000 تومان

چه کارهای جذابی میشه با این پک زد

محتویات پک:
۱. یک بسته عدسی رنگ قرمز
۲. یک بسته سبزه ریزه رنگ قرمز
۳. یک بسته ژیپسوفیلا رنگ قرمز
۴. بیست عدد غنچه رز رنگ قرمز گوجه ایی
۵. یک بسته بومادران قرمز
۶. یک بسته گلبرگ رز رنگ قرمز
۷. یک بسته استاتیس قرمز
۸. ده عدد غنچه تلخه رنگ قرمز
۹. دو شاخه برگ جز قرمز
۱۰ . سه عدد بابونه قرمز
۱۱. سه عدد قلب قرمز از جنس گلبرگ
۱۲. بیست عدد غنچه رز قرمز تیره

موجود