پک رزینی شماره ۴

223,000 تومان

این پک شامل:
۱_یک بسته استاتیس صورتی
۲_یک بسته گل کاغذی
۳_یک بسته ژیپسوفیلا رنگ ترکیبی
۴_یک بسته رز ترکیبی
۵_یک بسته گلبرگ رز ترکیبی
۶_سه شاخه برگ جز در رنگ های مختلف
۷_پنج عدد تلخه
۸_ده عدد جغجغه در دو رنگ
۹_ پنج عدد گل گندم آبی
۱۰_ ده عدد صدف چشمی
۱۱_سه عدد گل نرگس
۱۲_سه عدد بابونه رنگی
۱۳_سه عدد گل مینا
۱۴_دو عدد برگ مروارید
۱۵_دو عدد یولاف رنگ رندوم
۱۶_دو شاخه دم روباهی رنگ رندوم
۱۷_دو عدد برگ یاسمن
۱۸_یک بسته برگ کاج سوزنی
۱۹_یک عدد برگ کاج
۲۰_یک بسته ژیپسوفیلا رنگ سفید
۲۱_یک بسته عدسی رنگ ترکیبی
۲۲_یک بسته سبزه ریزه رنگ ترکیبی
۲۳_یک بسته بومادران رنگ ترکیبی
۲۴_سه عدد گل مرواریدی شکفته
۲۵_سه عدد کلاه بلوط
۲۶_یک عدد کاج فوق مینیاتوری
۲۷_یک بسته قاصدک

ناموجود