اسلایس درخت توت

39,000 تومان

اسلایس درخت توت

ضخامت ۲ سانتی متر

قطر ۱۵ تا ۱۷ سانتی متر

توجه:اسلایس های چوبی به دلیل از دست دادن رطوبت بعد از مدتیترک میخورد یا ممکن است پوست آن جدا شود،بنابراین داشتن ترک و نداشتن پوست نقص محصول حساب نمیشود.

در انبار موجود نمی باشد